Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HDD Việt Nam

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 463/7 Phố Đội Cấn. p Vĩnh Phúc, Q Và Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0904 415 026

Tel: 024 3832 8073

Email: Congtyhdd@gmail.com & Hongphuong@hddvietnam.com.vn

Website: www.hddvietnam.com.vn